Pravi potencijal solidarnosti

kroz ujedinjavanje

snaga

Prikupili smo na jednom mestu mnogo korisnih informacija i kontakata. Na jednom mestu možete da nađete sve  što može biti od koristi u ovoj situaciji gde nam je svima potrebna pomoć.

Hrabrimo vas da, ako ste vi u mogućnosti, novčano podržite neku od inicijativa ili da se pridružite u volontiranju kako bismo ovu plemenitu priču još više osnažili